(Ne)primereni spomenici

logo IM latRegionalna platforma Neprimereni spomenici / Inappropriate Monuments nastala je radi uspostavljanja okvira za dugoročnu saradnju organizacija sa područja EU i zapadnog Balkana koje se bave revalorizacijom i zaštitom antifašističkog nasleđa i spomeničke baštine vezane za NOB. Članice platforme su: Grupa arhitekata (GA), Beograd; Historijski muzej BiH, Sarajevo; Moderna galerija (MG+MSUM), Ljubljana; Socijalni rub: zanimljive i neispričane priče (SF:ius), Zagreb.

Raspadom Jugoslavije interes za ovu baštinu praktično je nestao, a status spomenika postao je predmet polemika i meta revizije. Zaštita je neadekvatna, ne postoje jasni i razrađeni kriterijumi obnove i strategije revalorizacije. Mnogi su spomenici delimično ili trajno uništeni, a drugi su zanemareni i prepušteni propadanju. Istraživanja nastala u zemljama naslednicama neintegrisana su i slabo dostupna, a nikada nije izrađen celoviti registar spomenika. Dosadašnje inicijative, usmerene na zaštitu spomeničke baštine NOB-a, uglavnom nastaju izvan službenih kanala kao inicijative pojedinaca i suočavaju se sa brojnim teškoćama, među kojima se izdvajaju nedorečenost i nezainteresovanost zakonodavaca da ih podrži.

Ciljevi plaftorme su povezivanje institucija i nezavisnih organizacija u svrhu jačanja njihovih kapaciteta i distribucija rezultata istraživačkih projekata u svrhu zagovaranja uređene međudržavne strategije prema antifašističkoj baštini. Kroz aktivnosti koje sprovodi plaftorma, poput istraživanja i mapiranja spomeničke baštine, intervjuisanja osoba i predstavnika institucija zaduženih za njeno postavljanje i održavanje, održavanja radionica za studente, stručnih konferencija, izložbi i umetničkih konferencija, preispituju se I ekonomski, politički i ideološki uslovi nastanka spomenika, spomeničkih celina i memorijalnih kompleksa i njihova današnja percepcija i uslovi u kojima se ona pojavljuje. Uzimajući u obzir rastući interes i fetišizaciju spomenika NOB-a u zapadnim zemljama, kao i socijalističke baštine uopšteno, platforma traga za mogućim modelima revitalizacije i načinima upravljanja. Kroz komparativnu analizu stanja na području bivše Jugoslavije, platforma nastoji da povuče paralele između tranzicijskog puta zemalja članica bivše države i tretmana spomeničke baštine vezane za NOB i antifašističku borbu I da ukaže na to da se ti procesi mogu razjasniti samo integralnim istraživanjima.

Web-portal inapropriatemonuments.org zamišljen je kao on-line baza o delovanju platforme i njenih članica i kao virtuelni arhiv dokumenata i fotografija.

Facebook strana: https://www.facebook.com/Neprimjerenispomenici/

FINANSIJSKA PODRŠKA:

BAC_logo            ecf_logo_screen_ECF_logo_small             Logo SDC. jpeg

The project Inappropriate Monuments is funded by Balkan Arts and Culture Fund BAC. BAC is supported by the Swiss Government through the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the European Cultural Foundation (ECF).

Projekat “Neprimereni spomenici” je finansiran od strane Balkanskog fonda za umetnost i kulturu (BAC). BAC je podržan od strane Vlade Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) i Evropske fondacije za kulturu (ECF).

ALNZ_KLTRSTFTNG_Logo_NoBackground-Mali

vektori min kulture logo            Graphic1            ministrstvo_za_kulturo            zKn_RGB

PARTNERI:

1380194_537823166352866_7117754450578307048_n              solidarnost logo             mij-logo1.ai