Letnja škola

Letnja škola arhitekture Rogljevo 2018.

„DOKUMENTOVANJE, INTERPRETACIJA I RESTAURACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA: KOMPLEKS ROGLJEVAČKIH PIVNICA“

15-29. septembar 2018.

Rok za prijavu: 15. jul 2018.

Službeni jezik: engleski

Organizatori Grupa arhitekata (Beograd, Srbija) i Cultural Heritage without Borders Albanija | Podržano od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije

PROGRAM
Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite nasleđa u okviru lokalnog, regionalnog i evropskog okvira. Letnja škola održaće se od 15. do 29. septembra 2018. Radni dan traje od 10:00 časova do 19:00 časova (uključujući i pauzu za ručak u trajanju od 1 sata). Program ima tri modula koji sefokusiraju na dokumentovanje, interpretaciju i rekonstrukciju nasleđa, kroz primenjeni rad na istorijskim strukturama u Rogljevu. Škola će biti organizovana kroz dva paralelna modula u trajanju od 15 dana, pri čemu se učesnici opredeljuju za jedan od modula i izrađuju finalni rad. Predavanja će biti održavana u prepodnevnim časovima i ona su zajednička za oba modula, dok će u popodnevnim časovima biti organizovan praktičan rad na terenu.

MODUL 1 – DOKUMENTOVANJE I INTERPRETACIJA GRADITELJSKOG NASLEĐA

Polaznici će raditi na snimanju i izradi tehničke dokumentacije za kuće u okviru šire zone zaštite kompleksa Rogljevačkih pivnica tradicionalnim tehnikama merenja. Polaznicima će biti predstavljene i nove metodologije i tehnologije koje se koriste u ovu svrhu, uz komentar šta je od tih tehnologija dostupno u Srbiji i na koji način se vrši odabir i opseg merenja. Takođe, polaznicima će biti prezentovani i osnovni principi interpretacije nasleđa a u svrhu pripreme i izrade adekvatne prezentacije publici.

STUDIJSKO PUTOVANJE

Studijsko putovanje do lokaliteta Lepenski vir biće organizovano 7. dana Letnje škole.

MODUL 2 – RESTAURACIJA PIVNICA: TEHNIKE GRADNJE, METODOLOGIJA RESTAURACIJE I ODRŽAVANJA ISTORIJSKIH STRUKTURA – ZEMLJANA ARHITEKTURA

Polaznici će raditi na restauraciji elemenata arhitekture pivnica na objektu broj 100, koji se nalazi u okviru Rogljevačkih pivnica. Studenti će raditi na pripremi i aplikaciji blatnih maltera i na restauraciji zidova i elemenata drvene konstrukcije. Uz obuku za stare tehnike gradnje, biće izvršena i obuka o istorijskim i savremenim alatima.

Nadzor i ekspertizu će pružiti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Program je podeljen u dva osnovna segmenta, kada je reč o radu na terenu: teorijski i praktični deo, koji podrazumeva rad na samim objektima, uz intenzivni trening i pažljiv nadzor. Teorijska znanja polaznicima prenose ugledni profesori i iskusni i potvrđeni profesionalci iz Srbije i inostranstva. Zanatskim i konzervatorskim tehnikama i veštinama polaznike obučavaju iskusni i potvrđeni majstori kroz konkretne konzervatorske i restauratorske radove na kulturnim dobrima.

Organizatori će obezbediti detaljan sertifikat za dobijanje ECTS bodova.

PRIJAVE
Pozivamo međunarodne učesnike, profesionalce i studente u oblasti: arhitekture, tehnologije, građevinarstva, održive gradnje, građevinske fizike, arhitektonske zaštite i istorije umetnosti, kao i entuzijaste.

TROŠKOVI I NAKNADE

Škola je subvencionisana, tako da registracija iznosi 50 EUR za celo trajanje škole i uključuje troškove kotizacije (radionice + predavanja), radni materijal i smeštaj (tri obroka dnevno + noćenje). Obezbeđujemo smeštaj u pansionu, u neposrednoj blizini terena za rad.

Kotizacija ne pokriva putne troškove.

S obzirom na praktični karakter Letnje škole, obavezno je doneti svoj laptop.

APLIKACIJA
Vaša aplikacija treba da sadrži:

– prijavu (https://goo.gl/4FPjnN)

– kratki CV (najviše 2 stranice).
Zamena kotizacije za novac nije moguća.
Pošaljite e-mailom Vašu prijavu na: gruparhitekata@gmail.com ili info@grupaarhitekata.org.
Rok za prijavu je 15. jul 2018.

KONTAKTI I LINKOVI

www.grupaarhitekata.org
grupaarhitekata@gmail.com
info@grupaarhitekata.org

————————————————————-

Bač, Vojvodina, Srbija, 15-19. avgusta 2018.
Rok za prijavu: 20. jun 2018.

9. Letnja škola arhitekture Bač 2018.
Vojvodina, Srbija

„ISTRAŽIVANJE I DOKUMENTOVANJE NASLEĐA: 3D SKENIRANJE I FOTOGRAMETRIJA“

15-19. avgusta 2018.

Rok za prijavu: 20. jun 2018.

Službeni jezik: engleski

Organizatori: Grupa arhitekata (Beograd, Srbija) i rese arch (Pieštani, Slovačka)

Podržano javnim sredstvima od strane Slovačkog umetničkog veća.

PROGRAM
Program podstiče multidisciplinarnu međunarodnu saradnju, bavi se pitanjima implementacije i praćenja projekata zaštite naslijeđa u okviru lokalnog, regionalnog i evropskog okvira. Letnja škola održaće se od 15. do 19. avgusta 2018. Radni dan traje od 10:00 časova do 19:00 časova (uključujući i pauzu za ručak u trajanju od 1 sata). Program se fokusira na dokumentovanje nasleđa i fotogrametriju, kroz rad na istorijskim strukturama u Baču.
Programom se pretstavlja 3D skeniranje upotrebom fotogrametrije, objašnjava celokupni toka rada od fotografisanja i obrade do konačne analize mreža i izrade preseka i planova objekta. Praktični deo uključuje sledeće: snimanje fotografija i merenja – objašnjenje tehnike i postavka fotoaparata na praktičnom primeru, obrada fotografija – kreiranje 3D podataka (oblak tačaka, mreže triangulacije i tekstura) koristeći Agisoft Photoscan; skaliranje i poravnavanje 3D podataka korišćenjem Cloud Compare; stvaranje planova, preseka i izgleda uz upotrebu programa Rhino; praksa 3D skeniranja i 3D obrade podataka na realnim primerima uz uputstva.

Organizatori će obezbediti detaljan sertifikat za dobijanje ECTS bodova.

PRIJAVE
Pozivamo međunarodne učesnike, profesionalce i studente u oblasti: arhitekture, tehnologije, građevinarstva, održive gradnje, građevinske fizike, arhitektonske zaštite i istorije umetnosti, kao i entuzijaste.

TROŠKOVI I NAKNADE
Škola je subvencionisana, tako da je taksa za registraciju 30 EUR za celo trajanje škole i uključuje troškove kotizacije (radionice + predavanja), radni materijal i smeštaj (tri obroka dnevno + noćenje). Obezbeđujemo smeštaj u pansionu, u neposrednoj blizini terena za rad.

Kotizacija ne pokriva putne troškove.

S obzirom na praktični karakter Letne škole, obavezno je doneti svoj laptop. Internet veza će biti obezbeđena od strane organizatora. Instalacije potrebnog (besplatnog) softvera će biti blagovremeno dostavljena.

APLIKACIJA
Vaša aplikacija treba da sadrži:
– prijavu (https://goo.gl/forms/gKNZHbplBJideHR52)
– kratki CV (najviše 2 stranice).

Zamena kotizacije za novac nije moguća.

Pošaljite e-mailom Vašu prijavu na: gruparhitekata@gmail.com ili info@grupaarhitekata.org.

Rok za prijavu je 20. juna 2018.

KONTAKTI I LINKOVI
vvv.grupaarhitekata.org
http://ngo.rese-arch.org
grupaarhitekata@gmail.com
info@grupaarhitekata.org